Tags

, ,


em phủi tay đứng dậy
coi như không có gì
làm sao ta ngồi lại
mà ân tình đem chia ?

những gì không thể chia
chính vì không thể mất
ta hận em một đời
làm tay ta trắng sạch

có lắm thứ không cần
em cần phi tang tích
những thứ dìm ta chết
thì em lại thờ ơ

tình chưa mấy yên mồ
em đã lo bước tiếp
chân tường, con chó khóc
vì không đành cắn em !

3-2010

hoàng lộc

Advertisements