Tags

, ,


tay xe em lái quá ngầu
chân ga cứ đạp thẳng vào phố đêm
hai người – nhưng chỉ nhờ em
đưa nhau tới đỉnh muộn phiền rồi kia ?

ngồi chầu quán phở về khuya
tái ơi, gầu, nạm…lia chia nỗi đời
cắn đi đủm ớt chìa vôi
tình cay xé họng (còn cười được nghen ?)

ơn trăng vừa xế lưỡi liềm
theo anh phiêu lãng cùng em cuối trời
chỉ vì mấy cọng ngò gai
bờ môi bữa ấy thơm hoài thuyền quyên

3-2010

hoàng lộc