Tags

, , ,

em sắt son anh là điều có thể
em sắt son tình là điều không nên ?
đi suốt mùa thu cây tàn bóng xế
ta chịu tuôn dầm bao trận oan khiên

anh thuỷ-chung-em là điều phải thế
anh thuỷ-chung-tình lại là vô duyên
bởi tấm lòng cha bên lòng của mẹ
còn tấm lòng anh mù mờ trong em

mới biết sắt son không là chuyện dễ
tình dỗ nhau đành được chớ hay chăng….

2-2010

hoàng lộc

Advertisements