Tags

, ,


vậy mà không thể tìm nhau
con sông đã lạ chân cầu rồi chăng ?
ta đau
một quãng tình trần
tìm em
tìm đã mấy lần nghìn xưa

nghe chi tiếng gọi mơ hồ
để sưng con mắt
(vừa khô lệ người)
chút gì đáng lẽ chưa nguôi
mà sao vĩnh viễn trong đời
lặng im ?

2010

hoàng lộc

Advertisements