Tags

, , ,


tan hoang cả rồi – em về đi thôi
còn chút ân sâu lòng ta ráng giữ
trăm thứ hồ nghi không thèm truy cứu
xuân sắp tàn kia, em về đi thôi

làm sao tay che dưới cái mặt trời
đã vải thưa đâu mà em mắt thánh ?
ta ghen cháy rừng bởi ta khát vọng
không giữ nổi tình chẳng vì phong ba

đời phá tán hoài, phá nát tình ta
rào giậu đến khi bìm leo giậu đổ
ta đứng lắc đầu rồi giương mắt ngó
hết cách than van – chỉ muốn chửi thề

em chắc bật cười cạn chén biệt ly
tiếc một lão gia lòng đầy ngạo mạn ?

2-2010

hoàng lộc

Advertisements