Tags

, ,


đã rồi một thuở vai anh
tay em vịn,
dẫu không đành bàn tay
dễ chi có được một ngày
tóc xanh và tóc trắng
bay giữa trời

em về héo một làn môi
yêu thương không thể gửi lời phân bua
trông theo, hai con mắt mờ
và vai anh lạnh mùa thơ đã vàng

còn gì ở chốn tro than ?
tay cời
miệng thổi
bếp tàn
lửa khô…

2-2010

hoàng lộc

Advertisements