Tags

, , ,

1.
em hãy khép thư phòng
đốt chút hương trầm
ngồi đọc thơ anh và phác thảo chân dung anh
(chân dung trượng phu xưa cũ !)

không gã nào được phép đồng hành anh
trong em
em không có ai, có gì – quan trọng hơn anh
và tình yêu

2.
em thần phục anh
em phải tiến cống anh
cống phẩm là em – là hết thảy em, hoàn chỉnh

anh lễ phục triều nghi
nhận em, bằng trái tim đại đế

3.
tóc anh đã muối tiêu
mà mùa xuân anh chỉ mới bắt đầu.

3-2010

hoàng lộc

Advertisements