Tags

, , ,

rồi trăng có bữa
không tròn
và ta
có bữa không còn của nhau

em về ướt mắt
mai sau
vết thương
có lẽ chờ lâu mới lành

tưởng rằng anh vẫn là anh
dỗ em –
mà chỉ dỗ mình –
hết hơi

khi ta có một sầu đời
là sông có một dòng trôi chẳng về….

3-2010

hoàng lộc