Tags

,


vì những chuyện mà người không tính được
như trăng xanh cũng chính nó, trăng sầu
đôi lứa ấy vẫn thơm lừng ly biệt
từ một ngày chưa biết đã vì nhau

là những chuyện của năm cùng tháng tận
của bất ngờ trái đất bữa lao đao
một người rã một vai tình quá nặng
nên người kia phải gánh đủ cơ cầu

từ những chuyện chỉ do trời sắp sẳn
hỏi vì đâu là đã biết vì sao ….

2010

hoàng lộc