Tags

, ,

không còn gọi nhau – làm sao nghe ?
sớm – hôm mà cũng đã chia lìa
em một phương chiều mây tóc rủ
và ta phương sớm gió hoài se

như không còn gọi nhau, ngày xưa ?
ngậm ngùi dấu chấm cuối trang thơ
có khi sông vắng vì thôi chảy
để một bờ kia lạnh mấy bờ ?

không còn gọi ta và gọi em
mới đây lại khuất thuở trông tìm
với nhau mấy bước đời hiu hắt
hồ dễ cần chi tới lãng quên ?

nên dẫu không còn tiếng gọi nhau
mà nghe quạnh vắng cả ngàn sau
trần gian khép một mùa thương nhớ
để cả đời xanh một nỗi đau.

2-2010

hoàng lộc

Advertisements