Tags

, , ,

em về
nơi chẳng còn nhau
là nơi khác bữa ban đầu –
phải không ?
ở đây vắng biệt tấm lòng
vai em trút gánh long đong lại rồi

ta ngồi lượm mỗi tàn phai
nhìn trăng
nén tiếng thở dài đầu hôm
có khi không thể không buồn
trang thư,
xé cái phần hồn,
bỏ đâu ?

tặng em mái tóc thay màu
vừa nghe tiếng nước bên cầu về xuôi
đã tin mọi sự trên đời
nổi nênh là tại ông trời nhúng tay…

3-2010

hoàng lộc

Advertisements