Tags

, ,

tình đến thế mà nỗi đời như thế
nên hai người không thể dắt dìu nhau ?
ta cúi mặt để thêm lần kẻ ở
biết trong em hiu hắt một giang đầu

mùa bớt rét sao đời thêm giá rét
chợt run lòng đũa rớt giữa mâm cơm
em đã rõ chữ tình kia có thiệt
nên không đành những khắc cốt ghi tâm ?

tình đến thế mà tay người không thể
dìu nhau đi cho hết bữa-đang-còn…

2-2010

hoàng lộc

Advertisements