Tags

, , ,

em không còn tự do nữa đâu

khi chúng ta tìm nhau
chúng ta xa dần nỗi an nhiên tự tại
nên em không còn tự do nữa

nắng chiều phải làm đẹp ngàn mây
gió chiều phải cuốn đi tàn lá
trăng có khuyết cũng lặn về tây
em đã từng trăng, em phải về cuối tháng

em không còn tự do
dòng sông phải xuôi về biển
đoạn chảy ngược qua rồi

tình yêu anh là đường một chiều
cao tốc
quay xe lui là em tử nạn

tình yêu là sự trói buộc
chúng ta tự nguyện trói buộc vào nhau
tự nguyện nô lệ nhau

em hết thời tự do
cách duy nhất để em quay về thời ấy
là em phải lìa xa anh
và cam tâm giết đi tình yêu này
lập tức.

2010

hoàng lộc

Advertisements