Tags

, , ,

chờ nhau
tàn mạt kiếp này
có khi cũng chỉ một ngày kề bên
theo cùng thơ dại trong em
hoạ may về được trái tim của mình

để xin thâm tạ ơn tình
dẫu nhân gian
đã trắng cành phù dung

chờ em trên núi trên non
vì nhau bỏ suối về sông –
cũng về
cái buồn đến cả lê thê
thì yêu em
phải não nề
chứ sao !

3-2010

hoàng lộc

Advertisements