Tags

, ,

chiếc gậy dựng bên giường
đứng lên là phải chống
to tiếng – cả nhà run
ông thường khi nổi nóng

ông làm thơ tầm tầm
mà đọc thơ hay khiếp
hơi sức tàn bao năm
còn hằm hè lập thiếp

hoàng lộc

Advertisements