Tags

, , , ,

dòng sông đã cạn
con thuyền phơi sương
chỉ còn ngư phủ
ngồi bên sông. buồn

bươn qua sông dài
như qua suối mọn
đôi bờ nhạt phai
trời vừa xế nắng

trắng ngút dòng sông
bạc màu thôn dã
em đi qua làng
lòng xiêu bóng ngã

vắng dòng sông kia
nên chiều hoạn nạn
tóc áo vừa se
vai người tình muộn

dòng sông dù cạn
đá chẳng mòn thêm
rách đời ngư phủ
gió hoài tru đêm….

1-2010

hoàng lộc

Advertisements