Tags

, , ,

* mây của trời rồi gió cũng mang đi
hoài khanh

em như mây của trời
qua đời ta khô hạn
thương ta, làm mưa rơi
mà đường bay hoạn nạn

mát lòng ta một thuở
đủ ơn thầm trăm năm
ngó lên trời thâm tạ
em bay rồi – mù tăm !

em xa xăm cuối đời
mưa hồn ta vẫn giọt
em là mây của trời
tay người đâu giữ được

kiếp nào mây ngừng trôi ?

2010

hoàng lộc

Advertisements