Tags

, ,

anh đang tháng chạp phố người
dường như khó kiếm mặt trời mùa đông

ấu thơ bỗng dậy trong lòng
may chưa áo mới mà xuân sắp về ?

rã rời khúc hát thương quê
gối tay nằm, tưởng dựa kề cố hương

cớ chi trên những dặm trường
nhớ em mà gặp nỗi buồn rất lâu ?

3-2-2010

hoàng lộc

Advertisements