Tags

, ,

cùng em làm bạn bây giờ
đôi khi
đụng phải lòng xưa
bồi hồi

những gì u ẩn trong tôi
những gì ở lại bên đời em không ?

tình đi
là nước xuôi dòng
mà lau lách
cứ đầu sông
rợp bờ

xế chiều còn chút nắng trưa
tôi nghe
tôi vẫn bao giờ thôi,
em !

2010

hoàng lộc