Tags

, , ,

khi thành cơm – gạo không là gạo nữa
ván đã đóng thuyền, đời ván đã xong
gửi tình đi – anh trở thành quá khứ
chỉ câu thơ buồn một nỗi kiên trung

em vứt không đành – đeo thì quá nặng
chút nợ trần đời và chút duyên thơ
trăng trên núi đã khác thời dưới biển
chỉ đôi lòng sụp tối những đêm mưa

em nhận tình anh xong – em đã khác
có thể tình kia bắt đầu nhạt phai ?
thương nhớ hôm qua không còn hôm trước
nên mỗi trời phải có một màu mây
và chúng ta không ai là bội bạc
bởi trường giang, con nước cũng vơi đầy…

1-2010

hoàng lộc