Tags

, , ,

nhất cố – tan đời ai buổi trước ?
tái cố, đời anh hoá thảm thương
nhỏ ạ, làm ơn đừng quốc sắc
mà anh hôm sớm phải đau lòng

quá lắm chỉ nên là gái đẹp
năm bảy tình si đứng ngó theo
em đi, mỗi bước run tiền kiếp
giết anh thôi – chớ giết lầm ai

bởi cứ bên trời nghe gió lớn
thổi bao lớp mộng cũ xiêu tàn
mộng mới, anh không còn dám mộng
và bóng em là bóng mù sương

có giết – chỉ cần anh chết dở
đủ cho anh thâm tạ đời anh
em bước đi đi, đừng ngoảnh lại
để em luôn là kẻ vong tình

1-2010

hoàng lộc