Tags

, ,

*gửi tấm lòng một người chị

dẫu chưa tin ngày cũng sắp đi rồi
chị đã thấy cho dù không muốn thấy
trần gian lỡ có hai người thơ dại
rủ nhau về khóc suốt một mùa trăng

bên kia núi là hồn ma bóng quế
là thôi rồi những vướng vất phù sinh
cô bé ấy chỉ một mình ở lại
để cô đơn kiếp nạn của riêng mình

chị phải thấy và rồi tay nương nhẹ
với những điều không muốn, vẫn hoài đau
nếu quả có một màu trăng cổ sử
em là em của chị ở ngàn sau…

9-1-2010

hoàng lộc

Advertisements