Tags

, , , , ,

cuồng dại yêu cuồng dại buồn
em nheo con mắt làm khôn,
có cần ?
ta về
dỗ chút tình không
bởi không thể
một đời gần gũi nhau

đã sương bỏ trắng mái đầu
đã ra là kẻ bên trời gió bay
ai ngồi lắng cuộc thương vay
có nghe hồ hải còn đầy nắng mưa ?

mong ta vừa đủ phai mờ
để đi cho hết đời trưa tới chiều
đôi lần ngước mắt trông theo
mong em rồi cũng không nhiều vết thương

kể như một thuở lạc đường
em hồn nhiên khóc
để
hồn nhiên xa …

12-2009

hoàng lộc