Tags

, , ,

phải cuối năm tàn cơn nắng cuối
mà đêm dồn lạnh gió đầu năm ?
buồn em mắt biếc vừa thêm tuổi
và cũng ta buồn tóc bạc thêm

có lẽ phố người hun hút phố
xui ta cố quán dậy trong lòng
bước đi mấy bước quay nhìn lại
em Bảy Hiền kia có Hội An ?

ta mấy mươi năm trời đất lạ
nắng chưa yên đã sợ mưa về
may ta gặp giấc mơ ngày cũ
biết trái tim còn đập với quê

em cũng đầu năm bay áo mới
tóc xuôi vai tóc chảy cùng sông
có ta neo bóng thuyền lưu xứ
hỏi Bảy Hiền em dám đợi không ?

đầu năm 2010

hoàng lộc