Tags

, , ,

niệm em bồ tát một ngày
dắt ta về phía-chẳng-may
lạc đường
ơn thầm vái đủ mười phương
nam… mô… em…
(những âm tròn nét môi)

niệm em bồ tát một đời
vô ngôn hơn cả ý lời vô ngôn
mười phương
ta một phương buồn
trang kinh vô tự
vô thường

không…

nam… mô… em…
nghẹn tấm lòng
trong ơn vô lượng
vô cùng
giận nhau

1-1-2010
hoàng lộc


Advertisements