Tags

,


lạy em
trăm sự cũng rồi
để anh thương nhớ một đời
được không ?

lạy em
đừng quá bạc lòng
đừng nên đụng chỗ khốn cùng của nhau

dẫu rằng vì chút mai sau
nhẹ tay lại
kẻo vết dao chẳng lành

lạy em
trăm lạy
ngàn trùng
cho anh được
một yên nằm dưới kia.

hoàng lộc

Advertisements