Tags

,

xa xứ – ta không còn được Tết
xa em – cũng dứt thuở tình nhân
bỏ ta, lắm thứ đi mù biệt
đợi mỏi giao thừa, chẳng thấy xuân

14-2-2010
và Tết Canh Dần


hoàng lộc

Advertisements