Tags

, ,

anh có tuổi rồi – cái tai nghễnh ngãng
em nói trăm lần, lắm lúc không nghe
không nghe được em, anh càng tiếng lớn
đề em than van sao nạt nộ em hoài !

đầu dây bên kia, em thì thầm lép nhép
anh tưởng điều chi khiến em bực mình
hỏi em – em trả lời – anh đâu nghe được
nên cứ loay hoay than khổ với tình

lại còn những khi anh chỉ nghe một nửa
nghe được tiếng này lại trật tiếng kia
có hỏi em – rồi cũng chỉ nghe một nửa
cơn ghen vẫn thường từ nỗi hồ nghi…

yêu thương chẳng tròn khi cái tai đã lãng
(lòng chực chờ vui khi gửi hết tấm lòng)
tình anh cứ đầy theo từng con nước lớn
mà muốn nghe em, lại phải đợi nước ròng !

25-12-09

hoàng lộc

Advertisements