Tags

, , ,

em là hạt bụi
một chiều lơn tơn
bay vào con mắt

khi lệ lăn tràn
mới hay mình khóc

tư từ nhỏ ơi
anh cần thau nước
anh úp mắt vào
trừng- cho em thoát !

em chờ em khô
rồi em bay trớt
tình – chờ em khô
rồi tình anh mất !

cố hương không màu
hạt bụi về đâu ?

12-11-09
hoàng lộc