Tags

, , , ,

em thương con chó nhỏ
bệnh nặng đã chết rồi
em nhờ thiêu và giữ
chút tro cốt. (ngậm ngùi !)

hôm sớm anh qua đời
tro anh, em cũng giữ
em đặt anh với chó
hương khói cùng một nơi

em ghi lộn tên người
vào lọ tro cốt chó

em tiếc chó cái nghĩa
và tưởng anh cái tình
khi thắp hương cho chó
lại khấn thầm tên anh

thì ra hai sinh linh
em đều thương hết thảy
ôi cái nghĩa cái tình !

26-1-2010

hoàng lộc

Advertisements