Tags

, ,

về nơi cái thuở anh về
xin em chỗ
một vỉa hè
được không ?
ngồi thương nắng gió phiêu bồng
trở cơn xa lộ
xe lồng đã xưa

em qua chợ Nhỏ bây giờ
hỏi Tăng Nhơn Phú còn ngơ ngẩn đồi ?
chiến chinh thì cũng phai rồi
đời anh thì đã một đời tan hoang

về –
nghe không hết điêu tàn
chỉ thương
chút nắng sân trường
và em.

hoàng lộc

Advertisements