Tags

, , ,

thấy năm nay không lụt lớn, em buồn
nghĩ Thuỷ Tinh – thần quên hẳn Mỵ Nương
em bảo tình-yêu-thần còn khô cạn
huống chi tình anh – tình anh-người-thường !

em thiệt thà không biết, phải không em ?
cái gượng ghép của người xưa tích cũ
chuyện hàng năm Thuỷ Tinh làm mưa lũ
trả mối tình thù ở đất Phong Châu

Thuỷ Tinh, thần – ông chẳng biết yêu đâu
chỉ ganh tị, học thói đời chật hẹp
Mỵ Nương là người không quen phù phép
dễ yên vui trong một trái tim thần ?

em ví giùm ông ấy đừng chậm chân
thì với Mỵ Nương, dễ gần thêm được ?
bởi tình yêu phải đứng ngoài quyền lực
phải không có chỗ nào cho thù hận kiêu căng

em buồn chi chuyện cũ mấy ngàn năm
cái xốc nổi của ông thần xa lạ
anh vốn người thường, rất người thường em ạ
lý lịch tình anh là trái tim người.

nên mối tình bất trắc ấy không nguôi
anh chỉ nâng niu (khác với thần : giận dữ)
như yêu em, yêu hoài không thấy đủ
phải độ bền nhớ cái thiếu kia không ?

nói làm sao cho em khỏi buồn lòng
khi thần Thuỷ Tinh năm nay quên lụt lớn ?
tình mới mấy ngàn năm mà phôi pha quá sớm
may là chuyện của thần – không phải chuyện lòng anh.


hoàng lộc

Advertisements