Tags

, , , ,

chết thiêng ?
sống chẳng khôn gì
làm sao ta biết tình
khi lở – bồi ?
như từng so đũa le đôi
để cam khập khiễng bữa đời, bữa em

uổng công nhau thuở đi tìm
uổng công bữa gặp
và riêng tháng ngày
chỉ còn con mắt mờ cay
ngó nhau nhăn mặt nhíu mày –
đã chưa ?

tay buồn đụng cái buồn,
khua
cái đau cũng mới như vừa biết đau
em ơi
tình đủ cơ cầu
có khi mình cũng bỏ nhau được rồi ?

2009

hoàng lộc

Advertisements