Tags

, , ,

* gửi theo Đặng Ngọc Khoa

rồi cũng phải một lần đi như thế
dẫu không đành vạt nắng cuối chiều trôi
anh cũng phải một lần đi như thế
dẫu chưa tin đã dứt thuở làm người

bởi cứ chắc hãy còn em ở lại
một mình xin níu giữ một linh hồn
em sẽ thấy trần gian thêm trống trải
khi bất ngờ anh phải hoá tro than

rồi cũng chắc tình yêu kia vô nghĩa
nếu một ngày em biết chẳng còn anh.

2-12-2009

hoàng lộc

Advertisements