Tags

, , ,

anh giả vờ anh
thi sĩ
tìm em
đầy lòng mộng mị
người tình cho thơ
người vợ của thơ

gió tốc tiền căn
còn mịt mù cát bụi
kiếp nào không còn trăng lu ?

em hun hút người tình
em muộn màng người vợ
chưa một lần có em
mà thơ anh quặn mình
goá bụa

anh giả vờ anh
cạn đời
không ra thi sĩ !

10-09

hoàng lộc

Advertisements