Tags

, ,

ván kia phải đóng thuyền rồi
hồn ta cuối bãi còn tươi vết bầm
hỏi trời
trời vẫn mù câm
nguồn mưa biển chớp lắm lần
gọi nhau

ta qua chẳng hết ngàn sau
mới hay có một trái sầu chín cây
rớt chi giữa cuộc đời này
là khi một đứa vào tay một người

muộn lòng thả nước sông trôi
thuyền ai
em có bồi hồi
sóng xô
mất nhau chẳng chuyện bây giờ
mà ta nên nỗi bất ngờ
tai ương

hỏi trời
trời cũng vô phương
yêu em
chỉ có một đường chết
thôi !

2009
hoàng lộc