Tags

, ,

đắng lòng cái vị sầu đâu
Quỳnh

cây sầu đâu trổ mấy đoá sầu đông
em thút thít lòng em hoa trắng tím
ta cũng ngán chút hương thầm kỷ niệm
bởi sầu đông là gốc gác sầu đâu

trời đất lỡ những non thề biển hẹn
trắng ngàn xưa để tím tới ngàn sau ?

em có về thăm một ngày đông cũ
phải trăng tan mà bến đợi không còn ?
cánh rong cũng rã rời thân lữ thứ
và cành khô trên sông nước gian nan…

cái-không-thể không bao giờ có thể
sao tình em có thể có trong lòng ?

ta chợt hiểu chút thời gian biền biệt
để hình như mấy trắng cả trên đầu
em bứt hết cánh sầu đông – bứt hết
mà không ngờ giữ lại những sầu đâu….

2009

hoàng lộc

Advertisements