Tags

, ,

– hạt bụi lơn tơn….

* thơ tiễn

thân em ngàn dặm
thôi rồi
cầm như tấm lụa giữa trời
gió bay
ta ngồi với rượu chiều nay
chưa vơi nửa chén mà cay xé lòng

em xa ta đã muôn trùng
nay em đi nữa
(vô cùng xa hơn)
gìn vàng giữ ngọc,
làm ơn !
dặn em mà cũng dặn luôn chữ tình

không đưa em khỏi trường đình
nhớ em
xin gửi đời mình
ngó theo….

hoàng lộc

Advertisements