Tags

, , , ,

bỏ chùa,
sư đã ra đi
bỏ ta – có đứa nhiều khi
khóc thầm

cho dù em rất giai nhân
chắc chi hồn vía chẳng nằm ngoài da ?

ta đi với gió thu

với mưa nặng hột vừa sa ướt đầu
hỏi dòng sông chảy lao đao
giúp em
ghé một bến nào
được không ?

cứ nghe bất mãn trong lòng
cớ chi lại phải lấy chồng hả em ?

11-11-09

hoàng lộc

Advertisements