Tags

, , , ,

mẹ sinh anh thuở
cha kề
em sinh anh
bữa em về
với thơ

để đời thực giữa đời mơ
anh
xưa của mẹ
bây giờ
của em


8-11

hoàng lộc

Advertisements