Tags

, , ,

Thơ đọc

theo ta suốt cuộc đời này
cơm cha áo mẹ chữ thầy đã cho
ta chưa đền trả bao giờ
nên năm tháng vẫn hoài trơ lỗi nghì

theo ta từ dạo tình si
trái tim hằn mỗi hạn kỳ hợp tan
đôi ba nấm cỏ khô vàng
mộ bia nào cũng ngỡ ngàng tuổi tên

theo ta được tấm lòng em
là hoa nở muộn mằn trên cát lầm
tay thơm mười ngón xin gần
dỗ ta mấy chặng thăng trầm còn đau…

*

ôi ngày sinh trắng chiêm bao
em xa xuôi vẫn ngọt ngào tiếng thương

bạn bè thất tán mười phương
hỏi ra còn một cố hương rã rời

buồn ta cuốì thuở làm người
đã bao ngọn nến riêng đời hắt hiu…

8-11

hoàng lộc