Tags

, ,

Thơ đọc

cuồng si
ta cuồng si người
hoa – đêm thiếu phụ
bên trời
ngát hương

tình –
em cho tình hoang đường
ba sinh nào hãy còn thơm ước thề ?

ta ngồi đối mộng vàng hoe
ngẩn ngơ hình tướng
não nề tử sinh
xin em cất kỹ mối tình
nguôi ngoai thì phải đoạn đành nguôi ngoai

trăm năm lờn mặt nhau rồi
gối chăn cũng lệch bảy đời dương – xa…

11-2009

hoàng lộc