Tags

, , ,

anh xin một nụ hôn thầm
em xa ngàn dặm ân cần nét môi
đã hườm cả trái tình vui
chín thêm chút nữa là rơi xuống lòng

anh xin tròn kín tay nồng
em xa ngàn dặm ấm vòng lưng eo
dập dồn mỗi tiếng tình kêu
trăng nghiêng từng đợt thủy triều trong nhau

em xa thăm thẳm trời nào
nửa khuya áo mỏng có dào dạt anh?

hoàng lộc