Tags

, , , ,

trên cầu Lứa Đôi, anh đứng một mình
anh không dám qua – sợ nhào xuống nước
đợi cầm tay em cùng qua thì được
em có đâu mà, em ở ngàn xa ….

anh viết câu thơ người đọc không ra
anh đọc một mình bồi hồi giọt lệ
đọc em nghe – em thiệt thà không hiểu
(tưởng anh làm thơ cho người cõi trên ?)

chẳng chừng em từ kiếp trước là tiên
khoái đọc thơ anh bên lầu thượng giới
mẹ – húp làm chi cả gàu cháo lú
đến nỗi kiếp này uổng của câu thơ !

bên cầu Lứa Đôi, đợi em. hết giờ !!!

10-2009

hoàng lộc

Advertisements