Tags

, ,

khi không gặp một dòng sông cạn
gọi khan mấy tiếng, chẳng đò đưa
đời ta bến bãi quá hiu quạnh
em khuyết trăng chưa mà sao mờ ?

hoàng lộc