Tags

, , ,

Thơ đọc

thôi đừng bệnh nữa, ta ơì
nằm nghiêng còn mỏi nỗi đời nắng mưa
có gì đau ở hôm xưa
ở hôm mai
cả bây giờ cũng đau ?

xin em vịn một vai cầu
để coi
buồn của đời nhau
chảy về

ta nằm im
một mình nghe
cái thinh không
lạnh
bốn bề thinh không
và nghe tiếng gió trong lòng
thổi như xé buốt trăm năm trễ tràng

có gì rơi ở thời gian
lật thêm tờ lịch khô vàng ngón tay
nằm nghiêng
ngó lại tình này
thấy em và thấy ta đây
cúi đầu

14-10

hoàng lộc