Tags

, , , ,

đời – có lẽ chẳng còn vui được nữa
tình đi xa và sắp sửa không về
ta nằm bệnh những ngày thu hết lá
cơn mê dài khô cổ một chia ly

em có lẽ cũng không còn hờn dỗi
không còn ghen, còn giận thấu trời xanh
chút nước mắt vì nhau từng giữ lại
cũng chờ khô – không chịu khóc cho tình

ta đã biết ( lần đầu ta mới biết)
trái tim ngu chẳng lý sự bao giờ
cũng không hiểu vì sao mà chia biệt
vì sao mình không thể níu đời nhau !

nghe dún lạnh- nghĩ chăn gì quá mỏng
trời ngoài kia đang héo hết mùa thu
thân đã bệnh và tâm thì rất bệnh
ta tròng trành trên trái đất âm u…

10-09

hoàng lộc