Tags

, ,

từ em mỏi bước
về theo
đời nhau
dường đã ít nhiều héo hon ?
chẳng thà một quyết keo sơn
dẫu riêng rã những nguồn cơn
cũng đành ?

em từng ngó lại tình anh
khói sương thì phải mong manh
– rõ rồi !
gặp phen báo đáp thề bồi
hạ tuần trăng
cứ xa rời núi non

ơn đời
ơn vạn ơn muôn
ơn nhau
chỉ một con đường lá bay
thôi em
con mắt mưa dày
nửa kia nhắm lại
nửa này đừng rơi !

kêu lên một tiếng đổi dời
để riêng thăm thẳm đất trời ủ ê…


hoàng lộc

Advertisements