Tags

, ,

nếu chưa tin, em hỏi đêm dài
có tấm lòng tôi bỏ lạc loài
đã chịu mấy lần trăng lạnh giá
suốt đời ai biết tôi thương ai

nếu chưa tin, em hỏi hàng cây
mỗi sáng mỗi chiều em qua đây
có lũ chim than giùm lá úa
em có nghe lời chim sầu đầy ?

nếu chưa tin, hỏi phố mù sương
phố bảo tôi : lòng em bình thường
em có nghe mà nghe gió thổi
phố hồn tôi thì hoài rung chuông

nếu chưa tin, em hỏi đời tôi
vẫn gọi mời em về dong chơi
bước ngả nghiêng chân loài gái đẹp
trên trái tim tôi đau từng hồi

và xin em hỏi lại thời gian
trăng lấp đầu non, trăng lạnh tàn
bụi phủ lên đời khuê các ấy
em mới hay tình tôi muộn màng…


hoàng lộc

Advertisements