Tags

, ,

tình bất trắc em còn thêm bất trắc
khi cho đi – cho không hết tấm lòng
ta đứng lại ngó bãi bờ lau lách
biết em chừa đâu đó một dòng thương

tình như thế – ta dễ cần như thế ?
dẫu tàn đời, (đời cạn kiệt thì sao ?)
em thân mến, phải em còn quá trẻ
không dám tận cùng để tận cùng nhau ?

nên có em mà như từng chẳng có
cứ sầu tư sớm tối một phương chờ
ta cứ hỏi mà em không thể nói
về những điều tưởng phải nát lòng kia…

bởi muốn sống hết mình cho cái hết
của đời thơ và may rủi đời tình
ta muốn biết những gì em chẳng biết
để thôi đừng hục hặc với tình em.

hoàng lộc

Advertisements